XVIII. národní workshop mnohočetný myelom a Roční setkání CMG

Program workshopu

 
Neděle 13.9.2020    
19.00 Schůzka předsednictva České myelomové skupiny, z.s.
 
 
17.30-18.30  Advisory Board (Janssen)
 
 
     
Pondělí 14.9.2020    
07.30 – 08.30 Snídaňový advisory board – firma Amgen
 
salonek Müller 
  Paralelní sekce A, B
 
 
08.30 – 12.00 A: Edukační blok předsednictva CMG - analýzy projektů a klinických studií
 (uzavřená část jednání pro předsednictvo CMG a vyzvané hosty)
 
salonek Pálava
08.30 – 13.00 B: Edukační blok výzkumných sester a datamanažerek
 
 
10.15 – 10.30 Přestávka
 
 
10.30 – 11.30  C: Flow cytometrie u monoklonálních gamapatií - zasedání pracovní skupiny
 
 
11.30 – 12.30 D: Genomika/Cytogenetika u MM a MGUS - zasedání pracovní skupiny
 
 
12.30 – 13.00 E: Biochemická problematika u MM - zasedání pracovní skupiny
 
 
13.00 – 14.00 Obědové satelitní sympozium TAKEDA
 
sál Aurelius
14.00 – 15.15 WORKSHOPMGUS/SMM
Moderuje: V. Sandecká, J.Minařík
 
 
15.15 – 16.00 Setkání u posterů:
 „Představení aktivit pacientského klubu“  
 
foyer sálu Aurelius
16.00 – 17.00 Edukační workshop  CMG s podporou firem Bristol-Myers Squibb a Abbvie
 
sál Aurelius
17.15 – 18.00 Satelitní sympozium Amgen sál Aurelius
 
18.00 – 18.45 Edukační workshop CMG 
"Triplets & Quadruplets in NDMM"
sál Aurelius

 
19.00 Slavnostní zahájení sál Aurelius
 
20.30 Společenský večer Hotel Galant
 
     
Úterý 15.9.2020
 
   
08.15 – 08.45 Roční zasedání České myelomové skupiny, z.s.                
Moderuje: R. Hájek, M. Krejčí
 
sál Aurelius
  Výroční zpráva
R. Hájek (Brno)
 
 
  Zpráva revizní komise
M. Krejčí (Brno)
 
 
08.45 – 09.00 Léčebná strategie u nemocných refrakterních na lenalidomid
Edukační přednáška CMG podporovaná firmou Sanofi 
R. Hájek (Ostrava)
 
sál Aurelius
09.00 – 10.45 WORKSHOP - PET-CT A DALŠÍ ZOBRAZOVACÍ METODY
Moderuje: J. Minařík, T. Jelínek
sál Aurelius

 
10.45 – 11.00 Přestávka
 
 
11.00 – 12.40 WORKSHOP – CYTOGENETIKA, GENOMIKA A FLOWCYTOMETRIE
Moderuje: M. Jarošová, J. Radocha, T. Jelínek, S. Ševčíková
 
sál Aurelius
12.40 – 13.00 Společné focení
 
 
13.00 – 14.00 Obědové satelitní sympozium Janssen-Cilag
 
sál Aurelius
14.00 Ukončení workshopu