Akademie Umělé plicní ventilace

Program workshopu

09.11.2021
 
 
8:30 - 9:00
 
Registrace
9:00 - 9:15
 
Úvodní slovo
9:15 - 9:45 Principy plicní protekce při umělé plicní ventilaci
Otáhal M.
 
9:45 - 10:25 Sledování mechanických vlastností respiračního systému
Dostál P.
 
10:25 - 10:45
 
Přestávka, občerstvení
10:45 - 11:15
 
Synchronie s ventilátorem, nastavení ventilačního režimu
Zvoníček V.
 
11:20 - 11:50
 
Neinvazivní ventilace
Tyll T.
 
11:55 - 12:25                            
 
Ukončování UPV
Černá Pařízková R.
 
12:25 - 13:15 Oběd
 
13:15 - 17:15
 
Workshopy  - diskuze kazuistik, rotace skupin
  Case I   
Poddajnost a rezistance při řízené ventilaci (modelové situace)

Tyll T., Roubík K.
 
  Case II  
Pacient s těžkou komunitní pneumonií (ARDS)

Otáhal M.
 
  Case III 
Obtížně odpojitelný pacient

Černá Pařízková R.
 
  Case IV 
Umělá plicní ventilace při CHOPN (model)

Zvoníček V., Dadák L.
 
17:15 - 17:30
 
Závěr prvního dne
19:00 - 23:00 Večeře
 
   
10.11.2021
 
 
8:30 - 9:00
 
Stanovení plicního objemu – oxygenace, compliance, elektrická impedanční tomografie, CT, EELV, transpulmonální tlak
Dostál P.
 
9:00 - 9:30
 
Open lung approach
Dostál P.
 
9:30 - 9:40
 
Přestávka, občerstvení
9:40 - 10:10
 
Jak prakticky postupovat na modelu
Dostál P.
 
10:10 - 11:00 Přesun do vivária
 
11:00 - 15:00
 
Praktická část ve viváriu ve skupinách
Dostál P., Doležal D., Černá Pařízková R., Páral J., Radochová V.

Oběd po skupinách

Hands on - nativní plíce
Hands on - model ARDS
Inhalační terapie, HFNO

 
15:15 - 15:30 Závěr kurzu