Akademie Umělé plicní ventilace

O workshopu

Vážené dámy, vážení pánové, 

je nám ctí Vás opět pozvat do Hradce Králové šestý ročník workshopu věnovaného umělé plicní ventilaci. Tato akce je součástí projektu nazvaného "Akademie intenzivní medicíny", který patří mezi edukační aktivity České společnosti intenzivní medicíny. 

První den bude po teoretickém úvodu spočívat hlavní těžiště workshopu v interaktivních kazuistikách a řešení modelových situací, druhý den v praktickém nácviku vybraných ventilačních postupů na animálním modelu, se kterým máme v Hradci Králové mnohaleté zkušenosti. 

Na základě diskuzí s účastníky předchozích ročníků jsme mírně upravili témata a náplně některých sdělení tak, aby byly ještě více interaktivní a prakticky přínosné. U účastníků předpokládáme určitou výchozí znalost problematiky a používané terminologie, alespoň na úrovni znalosti základních fyziologických a patofyziologických principů umělé plicní ventilace a terminologie ventilačních režimů. 

Těšíme se na shledání s Vámi na této neformální a prakticky zaměřené odborné akci.  

Za organizátory  

doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
 

Lektoři:

MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., LL.M.
MUDr. David Doležal
doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA
MUDr. Michal Otáhal, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA
prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
MVDr. Věra Radochová
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.