Akademie Umělé plicní ventilace

Termín konání akce:
9. 11. 2021 - 10. 11. 2021
Uzávěrka příjmu abstrakt:
Datum konce registrací:
23. 2. 2020
Místo konání:
Hotel Tereziánský dvůr
Jana Koziny 336
500 00 Hradec Králové

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI BYLO ROZHODNUTO O PŘESUNU TERMÍNU KONÁNÍ NA 9.-10.11.2021
 

Maximální kapacita workshopu je naplněna, registrace k účasti již není možná


Pořadatel

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
ve spolupráci s
 
Anesteziologicko-resuscitační klinikou
Fakultní nemocnice U Svaté Anny Brno
 
Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Ústřední vojenské nemocnice Praha
 
Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Všeobecné fakultní nemocnice Praha
 
Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
a
Katedrou vojenské chirurgie
Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové
Univerzity obrany v Brně
 
 

pod záštitou

 
 
České společnosti intenzivní medicíny
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

  
   
Poplatky za účast: Účastnický poplatek
Platba do 20.3.2020: 4200 CZK

   
Poplatky za ubytování:
Hotel Tereziánský dvůr - jednolůžkový pokoj - 1 osoba(y)
1950 CZK
Hotel Tereziánský dvůr - dvoulůžkový pokoj - 2 osoba(y)
2400 CZK
   
Ostatní poplatky: Ostatní poplatky u této akce zatím není možné registrovat.

Poplatky této akce lze uhradit následujícími způsoby: Bankovní převod, Na fakturu, Karta


Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Oborným garantem akce je doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D., MBA z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Hradec Králové.