33. výroční setkání dětských urologů

Přihlášení k účasti

 
On-line registrace bude otevřena do 26.9.2022. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!
 
V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte prosím sekretariát kongresu e-mailem.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • registrační průkaz na jméno
  • vstup na odborný program a doprovodnou výstavu
  • občerstvení v průběhu programových přestávek
  • oběd dne 7.10.2022
  • společnou diskusní večeři dne 7.10.2022
  • e-certifikát

Certifikát

Účast na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání ČLK, každý registrovaný účastník obdrží e-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference, sestry obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem hodin.

Aktivní účast

Termín uzávěrky pro příjem abstrakt je 15.9.2022. Abstrakta zasílejte výhradě prostřednictvím elektronického formuláře (zde).

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře.

Abstrakta nebudou redigována, autoři odpovídají za jejich jazykovou i formální správnost. Autoři budou o přijetí či nepřijetí přednášky informováni. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nepřijetí přednášky do programu.