X. odborné symposium ČRR - Resuscitace 2021 (virtuální)

Termín konání akce:
11. 6. 2021 - 11. 6. 2021
Uzávěrka příjmu abstrakt:
Datum konce registrací:
30. 5. 2021
Místo konání:
Virtuální studio Praha 

NOVÉ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI A PRVNÍ POMOC
 

Pořadatel


Česká resuscitační rada (ČRR)

ve spolupráci s

European Resuscitation Council

Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP

Českou společností intenzivní medicíny ČLS JEP

Společností urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Českou asociací akutní kardiologie České kardiologické společnosti

Sekcí intenzivní medicíny České pediatrické společnosti ČLS JEP

Českou neonatologickou společností ČLS JEP


 
   
Poplatky za účast: Člen ČRR
Platba do 31.5.2021: 450 CZK
 
Nečlen ČRR
Platba do 31.5.2021: 500 CZK
 
Instruktor ERC
Platba do 31.5.2021: 250 CZK

   
Poplatky za ubytování: Ubytování u této akce zatím není možné registrovat.
   
Ostatní poplatky: Ostatní poplatky u této akce zatím není možné registrovat.

Poplatky této akce lze uhradit následujícími způsoby: Bankovní převod, Na fakturu