XXV. hradecké pneumologické dny (virtual)

Program konference

 
ČTVRTEK 29.4.2021  
   
8.30 – 8.50 Zahájení kongresu
V. Koblížek, V. Sedlák

Předání Zlaté medaile ČLS JEP, MUDr. Viktor Kašák
 
9.00 – 10.15 TBC v roce 2020
Předsedající: I. Solovič, M. Vašáková
 
  Epidemiologie TBC v roce 2020 v České republice a EU
J. Wallenfels, Praha
 
  Současné doporučení léčby TB včetně MDR a XDR v roce 2021
M. Vašáková, Praha
 
  Situace TBC ve Slovenské republice v roce 2020
I. Solovič, Vyšné Hágy, SR
 
  Nová antituberkulotika v blízké budoucnosti
M. Doležal, Hradec Králové
 
10.15 – 12.00 Blok s podporou Roche
Intersticiální plicní procesy v roce 2020 guidelines
Předsedající: M. Šterclová, V. Bartoš
 
  Akutní exacerbace intersticiálních plicních procesů - novinky a vliv nemoci COVID-19
M. Vašáková, Praha
 
  Novinky v léčbě a managementu plicních projevů revmatických chorob
M. Doubková, Brno
 
  Novinky v léčbě sarkoidózy
M. Žurková, Olomouc (přednáška podpořena společností Boehringer Ingelheim)
 
  Úloha klinického genetika v diagnostice a managementu intersticiálních plicních procesů
M. Doubek, Brno
 
  Plicní histiocytóza z Langerhansových buněk - nové doporučené postupy, kazuistika
I. Janíčková, Ostrava
 
  Transplantace plic u nemocných s intersticiálními plicními procesy
L. Valentová-Bartáková, Praha
 
12.30 – 13.15 Sympozium Novartis
Trojkombinační inhalační léčba
Předsedající: I. Krčmová, V. Sedlák
 
  Telemedicína v léčbě průduškového astmatu
V. Sedlák, Hradec Králové
 
  Digitální senzor v klinické praxi
J. de Zeeuw, Köln, DE
 
  Nové možnosti léčby těžkého astmatu fixní trojkombinací
I. Krčmová, Hradec Králové
 
13.15 – 14.15
 
Blok s podporou Boehringer Ingelheim
CHOPN guidelines a CHOPN registr 
Předsedající: J. Zatloukal, K. Brat
 
  Doporučený postup diagnostiky a léčby CHOPN v ČR v roce 2021
V. Koblížek, Hradec Králové
 
  Vztah různých klasifikací CHOPN a fenotypizace k riziku úmrtí s CHOPN
K. Brat, Brno
 
  Jak skutečně léčíme naše pacienty s CHOPN - výsledky registru 
J. Zatloukal, Olomouc
 
14.30 – 15.30 Trocha onkologie nikoho nezabije
Předsedající: J. Skřičková, M. Marel
 
  Přehled možností léčby plicního karcinomu – chemoterapie
M. Hrnčiarik, Hradec Králové
 
  Přehled možností léčby plicního karcinomu - radioterapie
P. Malá, Hradec Králové
 
  Přehled možností léčby plicního karcinomu – chirurgie
I. Hanke, Hradec Králové
 
  Přehled možností léčby plicního karcinomu – bronchologie
J. Votruba, Praha
 
15.45 – 16.45 Funkční vyšetření plic – update 2021
Předsedající: V. Bartoš, V. Koblížek
 
  Kdy a jak funkční vyšetření plic
V. Bartoš, Hradec Králové
 
  When and how to use Forced Oscillatory Technique
R. Perissin, IT
 
  Kdy a jak spiroergometrii
M. Plutinský, Brno
 
  Kdy a jak vydechovaný oxid dusnatý
P. Čáp, Praha
 
17.00 – 18.00 Sponzorovaná sdělení na různá témata
Předsedající: V. Sedlák, M. Teřl
 
  Sponzorovaná přednáška Sanofi
Th2 cytokiny – Dr. Jekyll a Mr. Hyde
I. Stříž, Praha
 
  Sponzorovaná přednáška Mundipharma
Inhalační léčba astmatu a onemocnění COVID
M. Švarc, Hradec Králové
 
  10 let zkušeností s přípravkem Esbriet
M. Šterclová, Praha
 
18.15 – 19.15 Zátěžová funkční diagnostika
Předsedající: K. Brat, M. Sova
 
  Předoperační funkční vyšetření plic - přehled aktuálních doporučení
K. Brat, Brno
 
  Vliv chronotropní inkompetence na odhad operačního rizika
M. Sova, Olomouc
 
  Klidové etCO2 a ventilační efektivita pro CO2 v odhadu operačních rizik
K. Brat, Brno
 
  Intenzivní pre-habilitace jako možný způsob zlepšení pooperačního průběhu po plicní resekci?
I. Čundrle, Brno
 
19.20 – 20.15 Slavnostní přednáška
COVID-19 - up to date by prof. Temesgen
Z. Temesgen, Mayo Clinic, USA
 
  Klinická přednáška
Nezodpovězené otázky týkající se COVIDu
V. Koblížek, P. Dostál, Hradec Králové
 
   
PÁTEK 30.4.2021  
   
9.00 – 10.00 COVID-19 up to date
Předsedající: V. Koblížek, V. Palička
 
  Vývoje epidemie COVID v ČR do 30.4.2021
L. Dušek, Praha
 
  A co bude dál?
P. Smejkal, Praha
 
10.15 – 11.45 Vakcinace proti COVID v ČR
Předsedající: P. Kosina, V. Sedlák
 
  Srovnání klinické účinnosti vakcín proti COVID dostupných v ČR
R. Prymula, Hradec Králové
 
  OČKO - strategie očkování v Jihočeském kraji
M. Kuba, České Budějovice
 
  Očkovací centrum ve FN Hradec Králové
P. Kosina, Hradec Králové
 
  Zkušenosti praktických lékařů s vakcinací proti COVID
P. Šonka, Plzeň
 
12.00 – 13.00 Jak bojuji s COVID
Předsedající: I. Čierná-Peterová, R. Černá-Pařízková
 
  Můj boj s COVID v plicní ambulanci
P. Shihatová, Náchod
 
  Můj boj s COVID na interním oddělení okresní nemocnice
R. Vondruška, Rychnov nad Kněžnou
 
  Můj boj s COVID na Plicní klinice FN Hradec Králové
J. Ruta, Hradec Králové
 
  Můj boj s COVID na lůžkovém oddělení KARIM FN Hradec Králové
R. Černá-Pařízková, Hradec Králové
 
13.00 – 13.45 Blok s podporou AstraZeneca
Astma a COVID
Předsedající: I. Krčmová
 
  Severe Asthma and COVID
R. Buhl, Manheim, DE
 
  Mild and Moderate Asthma and COVID
F. Schleich, Liège, B
 
13.45 – 14.00 Meet the professor
Předsedající: V. Sedlák, V. Koblížek
 
  COVID in Germany and in Belgium - meet the professor – discussion
 
14.15 – 15.15 Best in COVID
Předsedající: V. Koblížek, V. Sedlák
 
  SARS-CoV-2 a IMUNITA
V. Hořejší, Praha
 
  SARS-CoV-2: V čem se liší a jaké výzvy nás čekají v budoucnosti
Z. Hel, Birmingham, Alabama, USA
 
15.45 – 16.45 Mezinárodní sympozium GSK – generální partner
"Imunologie plicních onemocnění aktuálně - astma, imunodeficity a COVID-19."
Předsedající: prim. MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. (Hradec Králové, CZ)
 
  Innate immune cells in immuno-inflammation and COVID immunity - perspective of pulmonologist
Priv. Doz. Dr. Ivan Tancevski, PhD. (Innsbruck, A)
 
  Astma a imunodeficity, astma jako imunodeficit?
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA (Martin, SK)
 
17.00 – 18.05 Sympozium Boehringer Ingelheim – generální partner
CHOPN, IPP a COVID
Předsedající: V. Koblížek, K. Brat
 
  Impact of COVID disease on COPD
M. Miravitles, Barcelona, ESP
 
  Pulmonary recovery after COVID-19
B. van den Borst, Nijmegen, NL
 
  Intersticiální plicní nemoci a COVID
M. Šterclová, Praha
 
18.15 – 19.45 COVID guidelines v ČR
Předsedající: M. Kopecký, I. Čierna-Peterová
 
  Doporučený postup diagnostiky a léčby COVID-19 nemoci pro ambulantní specialisty
I. Čierna-Peterová, Brandýs nad Labem
 
  Doporučený postup diagnostiky a léčby COVID-19 nemoci v nemocnici
K. Brat, Brno
 
  Možnosti léčby trvající pneumonitidy po COVID nemoci
V. Havel, Hradec Králové
 
  Doporučený postup managementu postCOVID syndromu
M. Kopecký, Hradec Králové
 
  Doporučený postup léčby postCOVID syndromu
M. Sova, Olomouc
 
  Doporučený postup plicní rehabilitace u onemocnění COVID - 19
K. Neumannová, Olomouc
 
20.00 – 21.00 Noir sekce
Předsedající: M. Kopecký, V. Koblížek
 
  Dopady COVID na psychiku pacientů
B. Slováčková, Hradec Králové
 
  Práce záchranné služby v boji s COVID
L. Seneta, Hradec Králové
 
  Sekční nálezy soudní lékařství a COVID
P. Hejna, Hradec Králové
 
   
Off line předtočené kazuistiky Je to vůbec možné?
COVID case reports
Předsedající: V. Sedlák, V. Havel
 
  Kortikoterapie "na míru"
M. Sedláček, Hradec Králové
 
  Těhotenství a COVID
I. Jarolímek, Hradec Králové
 
  Atypický průběh infekce COVID-19
M. Wanke, Hradec Králové
 
  Plicní embolie a COVID
L. Nevoránek, Hradec Králové
 
  Smolařka roku
M. Skála, Hradec Králové
 
  Domácí oxygenoterapie u COVID (přednáška podpořena společností Saegeling MT Brno s.r.o.)
O. Zela, Frýdek-Místek