XXIV. hradecké pneumologické dny

Přihlášení k účasti

 

Z rozhodnutí organizačního výboru byly XXIV. hradecké pneumologické dny ZRUŠENY bez náhrady termínu.V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát konference e-mailem.

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na přednášky
  • vstup na výstavu
  • kongresové materiály (finální program, jmenovku)
  • občerstvení po dobu kongresu
První autor ústního sdělení/ posteru je osvobozen od úhrady registračního poplatku (druh poplatku "Aktivní účast"). Osvobození se netýká dalších spoluautorů.

Certifikát

Účast na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání České lékařské komory a garantována Českou asociací sester. Každý registrovaný účstník obdrží e-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference.