XXV. hradecké pneumologické dny (virtual)

Přihlášení k účasti


On-line registrace bude otevřena do 15.4.2021. Registrace po tomto datu nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát konference e-mailem.

Certifikát

Účast na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání ČLK, každý registrovaný účastník obdrží e-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference, nelékaři obdrží potvrzení o účasti s příslušným počtem hodin.
Podmínkou pro získání certifikátu a nahrání kreditů do systému ČLK je aktivní přihlášení do konferenční platformy v průběhu oficiálního termínu konání konference. Pokud první přihlášení proběhne až po datu konání konference, kredity přiznány nebudou.