VI. kongres ČPFS ČLS JEP a XXVI. hradecké pneumologické dny

Přihlášení k účasti


On-line registrace bude otevřena do 10.4.2022. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát kongresu e-mailem.

Kongresový poplatek zahrnuje

  • vstup na kongres a výstavu firem
  • kongresové materiály
  • elektronický certifikát s kreditním hodnocením
  • občerstvení o přestávkách

Certifikát

Účast na kongresu bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání České lékařské komory. Každý registrovaný účastník obdrží e-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení kongresu.