XXV. hradecké pneumologické dny (virtual)

Potvrzení registrace a platba

 
Po vyplnění registračního formuláře je na e-mailovou adresu uvedenou v registraci k účasti obratem zasláno Potvrzení o registraci. Potvrzení o registraci je generováno automaticky registračním systémem, obsahuje rekapitulaci všech vyplněných údajů a zároveň je dokladem o úspěšně dokončené registraci k účasti. Jestliže Potvrzení neobdržíte do jedné hodiny od odeslání vyplněného formuláře, nebyla registrace řádně dokončena, případně je udaná e-mailová adresa nesprávná.

Pokud by nastaly jakékoliv problémy během registračního procesu nebo pro případ ověření dokončení registrace se prosím obraťte na sekretariát konference, mobil +420 739 433 626, e-mail lapesova@hanzo.cz.

Zrušení registrace

Zrušení registrace je nutné provést písemně, oznámením na sekretariát konference e-mailem na adresu lapesova@hanzo.cz.

Při písemném zrušení registrace do 10.4.2021 vrátí organizátor 50% hodnoty zaplaceného registračního poplatku. Po tomto termínu není možné zaplacenou částku vrátit.

Platební údaje

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na konferenci, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku. Doklad o zaplacení je vystaven a zaslán na registrační e-mail automaticky do 14 dnů po úhradě tj. připsání plné částky na účet konference.

Objednané služby lze hradit na fakturu nebo bankovním převodem. Dovolujeme si upozornit, že účastník je povinen uhradit veškeré poplatky spojené s převodem.

Platba na fakturu

Na poplatek za účast na konferenci je možné vystavit fakturu. Při registraci k účasti postačí uvést "Odlišné údaje plátce" ev. vyplnit fakturační údaje v posledním kroku registrace do pole "Poznámka" a zvolit způsob platby fakturou. Po přijetí registrace s takovýmto požadavkem je na uvedenou fakturační adresu do pěti pracovních dnů vystavena zálohová faktura, která je odeslána elektronicky na zadanou e-mailovou adresu. Nejsou-li fakturační údaje blíže specifikovány, je faktura vystavena na adresu vyplněnou v registračním formuláři.

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s.
Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové
Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o.
Adresa majitele účtu
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Číslo účtu 250 028 8273/2010
IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273
SWIFT FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace