XXV. hradecké pneumologické dny (virtual)

Informace pro lékaře - akreditace ČLK


V září 2020 došlo ke spuštění Vzdělávacího portálu České lékařské komory, který lékařům přinesl možnost plné administrace kreditů.

Z tohoto důvodu je nutné v rámci registrace vyplnit EVIDENČNÍ číslo lékaře dle ČLK do kolonky ČLK ID.
V případě, že dané číslo nebude účastníkem vyplněno, organizátor konference není kompetentní k nahlášení kreditů na ČLK. Tato povinnost přechází na účastníka.

Pro zajištění správné funkce automatického připisování kreditů lékařům prostřednictvím Vzdělávacího portálu požaduje ČLK nahrávání prezenční listiny absolventů akreditované vzdělávací akce do tohoto portálu. Prezenční listina obsahuje pouze evidenční číslo lékařů, viz seznam registrovaných lékařů ČLK (dále jen „ČLK ID“), kteří vzdělávací akci absolvovali a počet kreditů. 

Poskytnutí ČLK ID je dobrovolné, bez jeho poskytnutí však nebude uvedeno v prezenční listině, zasílané prostřednictvím Vzdělávacího portálu ČLK a nebude tak možné ze strany organizátora zajistit automatické přičtení kreditů na osobní účet lékaře.