23. sjezd českých a slovenských patologů, 22. sjezd České společnosti histologických laborantů

Úvodní slovo

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 23. sjezd českých a slovenských patologů a 22. sjezd České společnosti histologických laborantů, který se bude konat ve dnech 11. - 12. 11. 2016 v Ostravě.

Sjezd je spolupořádán třemi ostravskými pracovišti, Ústavem patologie FNO a LF OU, Oddělením patologie Městské nemocnice Ostrava a CGB laboratoří a.s. Místem konání je CLARION Congress Hotel, jehož příznivou lokalitu a dostupnost ocení všichni, kteří přijíždějí z daleka. Sjezd je pořádán pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Davida Feltla, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Ostravské university doc. MUDr. Pavla Zončy, Ph.D., FRCS a Statutárního města Ostravy.

Současná úroveň poznání onemocnění na úrovni molekulární biologie a imunologie posouvá úlohu patologa na úroveň silného partnera pro takřka všechny klinické obory a to především z pohledu prediktivní a prognostické patologie. Toho si byl již v 19.století vědom Jan Evangelista Purkyně, když na schůzi Spolku českých lékařů prohlásil: "….Neboť lékař nesmí se klamati, že porozuměl nemoci, když ji byl jménem označil a do systému určitého zařadil, ale musí si uvědomit, že teprve tehdá nemoci porozumí, až bude ji moci vědecky ovládnout jak prognosticky, tak i léčebně….“.

Mottem kongresu je „Patologie 21.stoleti“ a vědecký program sjezdu je věnován aktuálním tématům, která budou diskutována v několika sekcích a to gastrointestinální patologie, patologie genito-urinárního traktu, gynekologické patologie, neuropatologie, civilizačních choroby a varia. Pozornost bude věnována také informacím o nových vědeckých poznatcích a nových technologiích.

Svůj prostor bude mít vyhrazen tradiční sklíčkový seminář. Presentované případy budou k dispozici na webových stránkách sjezdu ve formě virtuálních řezů. K prezentaci zajímavých případů zveme patology z Čech i Slovenska. Kromě odborných sdělení zbyde s určitostí i časový prostor na neformální diskuzi, třeba v rámci společenského večera, na který jsou všichni účastníci co nejsrdečněji zváni.

Věříme, že nám podaří zorganizovat kvalitní odborný program i pro laboratorní sekci. A doufáme, že o aktivní účast bude velký zájem, neboť cílem této akce je podělit se o výsledky naší práce a obohatit se o informace ze všech oblastí našeho oboru. Vzhledem k tomu, že 22. sjezd České společnosti histologických laborantů je sjezdem volebním, vyzýváme Vás, abyste předsedkyni ČSHL zaslali návrhy na nové členy výboru společnosti do 30.8.2016.

Pevně doufáme, že si na sjezd najdete v nabitém programu čas a těšíme se, že na podzim roku 2016 Vás budeme moci přivítat v  Ostravě, která v posledním desetiletí významně změnila svou tvář a již dávno není jen městem „uhlí a železa“, ale stává se centrem sportu, kultury a vzdělání.


Jménem všech členů organizačního výboru sjezdu
 
                                                                      Doc. MUDr.Jana Dvořáčková Ph.D