23. sjezd českých a slovenských patologů, 22. sjezd České společnosti histologických laborantů

Sklíčkový seminář

Případ č. 1
41-letá žena, excize z exofytu spojného bronchu
MUDr. Markéta Nová
Fingerlandův ústav Patologie Fakultní nemocnice Hradec Králové


Virtuální preparáty naleznete zde

Případ 1 - popis
 
Případ č. 2
39-letá žena s tumorem jater. Při předoperačním vyšetření nalezena vícečetně ložiska v obou plicích, přichází k verifikaci plicních ložisek.
Doc. MUDr. Radoslav Matěj, PhD
Oddělení patologie a molekulární medicíny, Thomayerova nemocnice Praha


Virtuální preparáty naleznete zde
 
Případ č. 3
Žena, 39 let. Bolestivá rezistence na předloktí. K vyšetření dodány 2 částice tkáně. 15x10x7 mm.
MUDr.Jiří Lenz, Ph.D.
Patologicko-anatomické oddělení Znojmo


Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 3 - popis
 
Případ č. 4
36-letá žena s tumorem levého ovária, konzultační případ.
MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.
Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
 

Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 4 - popis 
 
Případ č. 5
54-letá žena s oboustranným zčásti cystickým, zčásti solidním nádorem ovaria (největší rozměry vlevo 50 mm, vpravo 220 mm), zastiženým náhodně při USG vyšetření břicha.
Prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD.
Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
  

Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 5 - popis
 
Případ č. 6
65-letý muž s nádorem ledviny a metastázami v plicích a v mozku. Malé ložisko adenokarcinomu v ledvině, která byla odstraněna pro světlobuněčný renální karcinom.
MUDr. Jan Hrudka
Ústav patologie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 

Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 6 - popis
 
Případ č. 7
Muž, r. 1952, probatorní biopsie z rozsáhlé nádorové infiltrace retroperitonea, CKAE1/AE3 -, LCA -, CD117 +.
MUDr. Ingrid Švarcová
Oddělení patologické anatomie , Nemocnice Třinec, p.o.
 

Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 7 - popis

Případ č. 8
72-letý muž, tumor močového měchýře.
MUDr. Richard Doležílek  
Patologie  Nsp Havířov, p.o.
 

Virtuální preparáty naleznete zde.
 
Případ č. 9
77-letá žena s tumorem v podkoží levého hypogastria.
MUDr. Sylvie Smolková
Patologie  Městská nemocnice Ostrava p.o. 


Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 9 - popis
 
Případ č. 10
24-letý muž s ulcerovaným tumorem na pomezí kardie a aborálního jícnu.
MUDr. Pavel Hurník
CGB laboratoř Ostrava 


Virtuální preparáty naleznete zde.

Případ 10 - popis
 
Případ č. 11
86-letá žena, excize kůže z levého bérce s nodulárním tumorem s klinickou diagnozou basalioma nodularis.
MUDr.Dušan Žiak
CGB laboratoř Ostrava


Virtuální preparáty naleznete zde.   

Případ 11 - popis