23. sjezd českých a slovenských patologů, 22. sjezd České společnosti histologických laborantů

Program sjezduRegistrace účastníků:
 
pátek, 11.11.2016 08.00 - 17.45
sobota, 12.11.2016 08.00 - 13.00 
Pátek 11.11.2016
Lékařská sekce
 
     
09.00 – 10.00 Zahájení sjezdu, úvodní slovo
Uvítání hostů, proslovy hostů
Předání cen
Sál Diamant
10.05 – 11.05 Prediktivní diagnostika
Předsedající: A. Ryška, D. Daniš, M. Uvírová
Sál Diamant
     
10.05 – 10.20
Uplatnenie MSI prediktívnych modelov v diagnostickom algoritme MMR deficientných karcinómov
Kalman M.1, Kašubová I.2, Tilandyová P.3, Szépe P.1, Lasabová Z.2, Plank L.1
1Ústav patologickej  anatómie JLF UK a UN v Martine, 2BioMed Martin, 3Martinské bioptické centrum s.r.o.
15 min.
10.20 – 10.35
Co přinesla data z registru KELLY?
Ryška A.1, Matěj R.2, Dundr P.3, Chrápavá M.4, Hejduk K.4, Hornychová H.1
1Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové, 2Odd. patologie a molekulární medicíny TN Praha, 3Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha, 4IBA MU Brno
15 min.
10.35 – 10.50
Prediktivní testování u karcinomu plic
Dundr P.
LF UK a VFN, Ústav patologie
15 min.
10.50 – 11.05
Využitie tzv. tekutej biopsie pri analýze mutačného stavu génu EGFR pacientov s nemalobunkovým karcinómom pľúc
Farkašová A.1, Scheerová K.1, Huťka Z.2, Plank L.1,2
1Martinské bioptické centrum, s. r. o., Martin, Slovensko2Ústav patologickej anatómie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica, Martin, Slovensko
15 min.
11.05 – 11.30 Přestávka
Diskuse u posterů
 
11.30 – 12.15 Patologie srdce
Předsedající: J. Šidlo, P. Dundr, R. Matěj
Sál Diamant
11.30 – 11.45
Amyloidóza srdce – klinická a morfologická problematika
Flodrová P.1, Pika T.2, Flodr P.1
1Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc 2Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
15 min.
11.45 – 12.00
Exprese Hsp90 jako možný biomarker aktivity onemocnění a svalového postižení u pacientů s idiopatickými zánětlivými myopatiemi
Zámečník J.1, Štorkánová H.2, Kryštůfková O.2, Klein M.2, Mann H.2, Vernerová L.2, Špiritović M.2, Šenolt L.2, Vencovský J.2, Tomčík M.2
1Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha 2Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
15 min.
12.00 – 12.15
Hodnotenie vybraných morfologických parametrov myokardu so zameraním na hypertrofiu
Šidlo J.1, Šikuta J.2, Šidlová H.3, Galbavý Š.1, Kuruc R.2, Očko P.2
1Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2Súdnolekárske pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Bratislava 3Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Cytopathos, spol s r.o. Bratislava
15 min.
12.20 – 13.10 Hematopatologie
Předsedající: L. Plank, Ľ. Danihel, L. Křen
Sál Diamant
12.20 – 12.35
Analýza veľkobunkových B-lymfómov mozgu a miechy
Mičák J., Farkašová A., Bartová M., Balhárek T., Szépe P., Plank L.
Ústav patologickej  anatómie JLF UK a UN v Martine a Martinské bioptické centrum, s.r.o. Martin
15 min.
12.35 – 12.50
K problémom diferenciálnej bioptickej diagnostiky malobunkových B-NHL: CLL verzus MCL
Adamcová H.1, Plank L.1,2, Szépe P.1,2, Balhárek T.1,2, Marcinek J.1,2,  Farkašová A.1,2, Kviatkovská Z.1
1Martinské bioptické centrum, s.r.o. a 2Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine
15 min.
12.55 – 13.10
Plasma Cell Dyscrasias and Bone Marrow Microenvironment
Flodr P.1, Minařík J.2, Flodrová P.1, Pika T.2, Bačovský J.2, Krhovská P.2, Ščudla V.2
1Department of Clinical and Molecular Pathology, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University Olomouc, Czech Republic  2Department of Hemato-oncology, University Hospital Olomouc, Czech Republic
15 min.
13.10 – 14.30 Oběd  
14.30 – 15.40 Mezioborová spolupráce aneb Co se dělá v Ostravě
Předsedající: M. Adamkov, J. Dvořáčková, D. Žiak
sál Diamant
14.30 – 14.45
Význam hyperbarické oxygenoterapie u civilizačních onemocnění
Hájek M.1,2, Chmelař D.2,3, Rozložník M.2
1Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava, Česká republika, 2Katedra biomedicínských oborů, LF Ostravské univerzity v Ostravě, Česká republika, 3Referenční laboratoř ČR pro anaerobní bakterie, Lékařská fakulta OU, Česká republika
15 min.
14.45 – 15.00
Molekulárně genetické abnormality u gliomů ve světle nové WHO klasifikace 2016
Urbanovská I.1,2, Měch R.1, Pitronová S.1, Šimová J.1, Uvírová M.1,2, Dvořáčková J.2,3
1CGB laboratoř a.s., Ostrava 2LF Ostravské univerzity, Ostrava 3Ústav patologie FN Ostrava
15 min.
15.00 – 15.15
CyberKnife v Komplexním onkologickém centru Ostrava
Cvek J.
Neuroonkologické centrum Fakultní nemocnice Ostrava
15 min.
15.15 – 15.40
Význam endosonografie a endosonograficky navigované tenkojehlové aspirační biopsie v diagnostice ložiskových lézí pankreatu
Zoundjiekpon  V.1, Kliment M.1, Žiak D.2, Dvořáčková J.2, Urban O.1
1Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, pracoviště Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava   2Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, pracoviště CGB laboratoř a.s., Ostrava
25 min.
15.40 - 16.00 Přestávka
Diskuse u posterů
 
16.00 -17.45 Varia
Předsedající: J. Laco, S. Brychtová
Sál Diamant
16.00 – 16.15
Muzeum patologie
Sehnálková E., Černá G., Hoblíková G., Minichová A.
Odd. patologické anatomie, Slezská nemocnice v Opavě, p.o.
15 min.
16.15 – 16.30
Neuronálne ceroidné lipofuscinózy – možnosti diagnostiky z kožnej biopsie
Szép Z.1,2, Nyitrayová O.1, Kolníková M.3
1Cytopathos, s.r.o. – laboratórium bioptickej a cytologickej diagnostiky, Bratislava 2Katedra dermatovenerológie LF SZU a OÚSA, Bratislava 3Detská neurologická klinika DFNsP, Bratislava
15 min.
16.30 – 16.45
Diferenciální diagnostika lysosomálních střádacích onemocnění v jaterní biopsii
Hůlková H.1, Sikora J.1, Poupětová H.1, Vlášková H.1, Dvořáková L.1, Kuchař L.1, Hornofová L.2, Honzík T.3
1Ústav dědičných metabolických poruch a Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha 2Ústav patologie a molekulární medicíny FN Motol a 2.LF UK Praha 3Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha
15 min.
16.45 – 17.00
Žiarením indukované kognitívne, metabolické a histologické zmeny v mozgu za experimentálnych podmienok
Bálentová S.1, Hajtmanová E.2, Borbélyová V.3, Filová B.4, Hnilicová P.5, Kalenská D.5, Lehotský J.5, Adamkov M.1
1Ústav histológie a embryológie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Martin, SR 2Onkologické centrum Martinská Fakultná nemocnica, Martin, SR 3Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SR 4Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, SR 5Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Martin, SR
15 min.
17.00 – 17.15
Lidské papilomaviry jako významný etiologický faktor karcinomů sinonazální oblasti
Laco J.1, Sieglová K.1, Vošmiková H.1, Dundr P.2, Němejcová K.2, Michálek J.3, Čelakovský P.4, Chrobok V.4, Mottl R.5, Mottlová A.5, Tuček L.5, Slezák R.5, Chmelařová M.6, Sirák I.7, Vošmik M.7, Ryška A.1
1Fingerlandův ústav patologie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové 2Ústav patologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice Praha 3Ústav klinické a molekulární patologie, Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc 4Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové 5Stomatologická klinika, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové 6Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové 7Klinika onkologie a radioterapie, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové
15 min.
17.15 – 17.30
Není tma jako TMA aneb první postřehy při práci s Tissue MicroArray Masterem z pohledu lékaře
Planičková L.
Ústav patologie VFN a 1LF UK Praha
15 min.
17.30 – 17.45
Aktuálně k imunopatologii nádorů: exprese neklasické molekuly HLA-F v kolorektálních karcinomech
Frola L., Macháček C., Sokol F., Kubeš V., Pavlovský Z., Kyclová J., Křen L.
Ústav patologie LF MU a FN Brno, Brno, Česká republika
15 min.
     
 
 
 
Pátek 11.11.2016
Laboratorní sekce  
10.05 – 11.20 Laboratorní sekce I
Předsedající: M. Lamplotová, J. Vaculová
Sál Sapphire
10.05 – 10.20
Histologické vyšetření v dermatopatologii
Hulínová T.
FN Ostrava, Ústav patologie
15 min.
10.20 – 10.35
Vliv délky sušení preparátů v inkubátoru na jejich imunoreaktivitu
Karczmarczyková P.
Oddělení patologické anatomie Nemocnice Třinec, p.o.
15 min.
10.35 – 10.50
Imunocytochémia - jej krásy a úskalia v pľúcnej diagnostike
Remiašová J., Mesarošová J.
Medicyt, s.r.o, Bratislava
15 min.
10.50 – 11.05
Enzymatická a imunohistochemická diagnostika biopsií duodena
Betáková Z., Orthová S., Gogora M., Ondriaš F.
Alpha medical – diagnostické centrum patológie - Nové Mesto nad Váhom, Bratislava
15 min.
11.05 – 11.20
Příprava svalové tkáně pro vyšetření v transmisním elektronovém mikroskopu a její rizika
Bielniková H.1, Kadalová M.1, Žiak D.1,3, Hurník P.1,3, Tomanová R.1, Dvořáčková J.1,2,3
1Ústav patologie FN Ostrava, 2LF OU Ostrava, 3CGB laboratoř Ostrava a.s.
15 min.
11.20 – 11.55 Přestávka  
11.55 – 12.30 Laboratorní sekce II
Předsedající: J.Loosová, P. Krystková
Sál Sapphire
11.55 – 12.10
Moderní histologická laboratoř – hardware, software, brainware
MEDESA s.r.o.,
DS Soft Olomouc, spol. s r.o.,
Patologie Laboratoře AGEL a.s. Nový Jičín
15 min.
12.10 – 12.25
Není tma jako TMA aneb první postřehy při práci s Tissue MicroArray Masterem z pohledu laboranta
Veselá B., Šídlová J., Planičková L.
Ústav patologie, VFN Praha
15 min.
12.25 – 12.40
Nejnovější trendy v histologických laboratořích. Představení barvícího automatu Combi Stain a bezpečného způsobu ředění formadehydu v laboratoři
Verheyen A., Fridrichová H., firma VWR International s.r.o.
15 min.
12.40 – 13.10 Workshop firmy SYSMEX Sál Sapphire
13.10 – 14.00 Oběd  
14.00 – 14.20 Aktuální informace z prezídia ČAZL
Vaculová J.
Sál Sapphire
14.20 – 14.35 Informace z výboru ČSHL, hospodaření ČSHL
Ondráková M., Krystková P.
Sál Sapphire
14.35 – 15.40 Volby do výboru Sál Sapphire
15.40 – 16.10 Přestávka  
16.10 – 17.10 Laboratorní sekce III
Předsedající: D. Indrová, E.Hošková
Sál Sapphire
16.10 – 16.25
Workflow v laboratoři - program ,,Perseus,,
Srchová Z., Sloupová M.
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústav patologie
15 min.
16.25 – 16.40
Molekulárně genetická diagnostika melanocytárních lézí dětského věku
Kopečková J.1, Janáčková I.1, Žmolíková J.1, Bajčiová V.3, Uvírová M.1,2, Dvořáčková J.1,4
1CGB laboratoř a.s. Ostrava 2Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě 3Klinika dětské onkologie FN Brno 4Ústav patologie FN Ostrava
15 min.
16.40 – 16.55
Lidské papillomaviry  (HPV) a jejich detekce v laboratoři molekulární genetiky
Konvalinka D.1, Urbanovská I.1,2, Mazurová J.1, Žebráková I.1, Trombik L.1, Hopenštoková A.1, Kubová B.1, Měch R.1, Schreiberová L.1, Šimová J.1, Uvírová M.1,2,  Dvořáčková J.1,2,3
1CGB laboratoř a.s., Ostrava2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava3Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
15 min.
16.55 – 17.10
Evoluce parafínového bloku
Galiová D.
Patologie Laboratoře AGEL a.s. Nový Jičín
15 min.
     
Pátek 11.11.2016
Společenský večer
 
19.00 ODJEZD AUTOBUSY NA SPOLEČENSKÝ VEČER  
19.30 ROCK & ROLL BAND M. WOODMANA VÍCE NA WWW.WOODMAN.CZ
DOPORUČENÝ DRESS CODE - ROCK`N`ROLL Z LET 1954-1975
 
23.30 ODJEZD AUTOBUSY DO HOTELU  
     
 
   
Sobota 12.11.2016
Lékařská sekce
 
09.00 – 10.00 Seminární případy 1-5
Předsedající: J. Haferník
Sál Diamant
10.00 – 10.30 Náš host
Předsedající: J. Mačák, J. Zámečník
Sál Diamant
 
The genesis of the classification of pancreatic neuroendocrine neoplasms
Klöppel G.
Department of Pathology, Consultation Center for Pancreatic and Endocrine Tumors, Technical University of München, Germany
30 min.
10.30 – 11.00 Přestávka  
11.00 – 13.00 Seminární případy 6 - 11 Sál Diamant
13.00 Oběd  
14.00 Závěr sjezdu  
     
Sobota 12.11.2016
Laboratorní sekce
 
  Odborný program společný nebo exkurze na pracoviště ÚP FN Ostrava  
     
 
Posterová sekce - lékařská
 
  P01
Cytodiagnostická výzva: Karcinom nebo reaktivní atypie – EUS FNA v terénu parazitózy Giardia Lamblia
Hurník P.1,2,3, Žiak D.1,2, Uvírová M.1, Židlík V.1,2, Šustíková J.1, Ondruššek R.1,2, Kliment M.4, Urban O.4, Fojtík P ., Nohýnková E.5, Dvořáčková J.1,2,3
1CGB laboratoř a.s.2Ústav patologie FN Ostrava3Ústav patologie Lékařská fakulta OU4Vzdělávací a výzkumný institut AGEL, o.p.s. – pobočka Ostrava-Vítkovice, Vítkovická nemocnice a.s., Centrum péče o zažívací trakt5Oddělení tropické medicíny a Laboratoř tropických parazitóz 1. LF UK
 
  P02
Hluboká infiltrující endometrióza může představovat velmi vzácnou příčinu perforace stěny střevní – kazuistický případ
Lenz J.1,2, Vlčková D.3, Tihon J.4, Chvátal R.3, Kavka M.4
1Patologicko-anatomické oddělení, Nemocnice Znojmo2Cytohisto s.r.o., Břeclav3Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Znojmo4Chirurgické oddělení, Nemocnice Znojmo
 
  P03
Translokační renální karcinom u dětského pacienta
Grega M.1, Krsková L.1, Sumerauer D.2, Kodet R.1
1Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol 2Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
 
  P04
Alveolokapilární dysplázie - kazuistika
Rosmusová J., Gregová M.
Ústav patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 
  P05
Kazuistika: Invazivní  mikropapilární karcinom prsní žlázy s multifokálním výskytem.
Ondruššek R.1,2, Žiak D.1,2, Nieslaník J.1,2, Židlík V.1,2, Hurník P.1,2, Faistová H.1, Uvírová M.1, Dvořáčková J.1,2
1CGB laboratoř a.s.,Vítkovice-Ostrava 2Ústav patologie  FNO, Ostrava – Poruba
 
  P06
Pigmentovaný microcystický chromofobní karcinom ledviny
Maňáková T., Bauerová L., Dundr P.
Ústav patologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 
  P07
Konvenčný chordóm sakrococcygeálnej oblasti - Kazuistika
Bognár G., Biró Cs., Galbavý Š., Macháleková M., Vallová T., Laboš K., Kajo K.
Ústav patológie OUSA, Bratislava
 
  P08
Zaujímavé patologické zmeny pľúc spôsobené inhaláciou exogénnych faktorov - nečakané nálezy pri bioptickom vyšetrení pľúc
Mikuľaková A., Dzuracký J., Štofanová Z.
Oddelenie patológie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
 
  P09
Neuropatologie motorického systému u progresivní supranukleární obrny
Mouchová Z.1,2, Rohan Z.1,2, Rusina R.3, Kovacs G.G.4, Matěj R.1,2
1Oddělení Patologie a molekulární medicíny a Národní referenční laboratoř TSE-CJN, Thomayerova nemocnice Praha, 2Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha, 3Oddělení neurologie, Thomayerova nemocnice Praha, 4Klinisches Institut für Neurologie, AKH Vídeň
 
  P10
Tumor pankreatu jako IgG4 asociovaná nemoc
Bartusková J.1, Gattnarová Z.1 Kolář Z.2
1Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava 2Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc
 
  P11
Adenom z Brunnerových žlázek
Smolková S., Skanderová D.,  Gattnarová Z.
Oddělení patologie Městské nemocnice Ostrava
 
  P12
Malobuněčný karcinom ovaria hyperkalcemického typu
Skanderová D.1, Vichnarová K.2, Gattnarová Z.1
1Oddělení patologie,  Městská nemocnice Ostrava 2Gynekologicko-porodnické oddělení,  Městská nemocnice Ostrava
 
  P13
Fulminantní průběh T-lymfoblastického lymfomu u dítěte
Gamratová M., Delongová P., Dvořáčková J., Campr V., Kuhn T.
Ústav patologie FNO a LF OU, Klinika dětského lékařství FNO, Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF a FNM
 
  P14
Význam hodnocení typu kostní invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní, retrospektivní studie
Michálek J.¹, Brychtová S.¹, Pink R.², Liszoková M.³, Večerková M.³
¹Ústav klinické a molekulární patologie FN Olomouc, LF UP v Olomouci ²Klinika ústní a čelistní chirurgie FN Olomouc, LF UP v Olomouci³Studentka 4. ročníku Zubního lékařství LF UP v Olomouci
 
  P15
Karcinoid z pohárkových buněk nebo specifický karcinom apendixu ?
Mačák J.1, Němejcová K.2
1Ústav patologie, Lékařská fakulta Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava 2Ústav patologie, 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
 
  P16
Význam mezioborové spolupráce u pitev plodů s diagnózou vrozených vývojových vad srdce ve FNO
Štefunko B.1, Delongová P. 1,3, Pavlíček J.2,3, Dvořáčková J.1,3
1Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava, 2Klinika dětského lékařství Fakultní nemocnice Ostrava 3Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
  P17
Sarkom nebo karcinom?
Szotkovská I.1, Dvořáčková J.1, Ondruššek R.1,2, Židlík V.1,2, Haferník J.3, Bartusková J.3, Dundr P.4, Michal M.5
1Ústav patologie FN a LF OU Ostrava, 2CGB laboratoř a.s. Ostrava,3 Patologie Městská nemocnice Ostrava, 4Ústav patologie 1. LF UK a VFN Praha, 5Bioptická laboratoř Plzeň
 
  P18
Koincidence primárního epiteloidního leiomyosarkomu a low grade neinvazivního papilárního uroteliálního karcinomu ledvinné pánvičky
Fakhouri  F.1,2, Tomanová R.1,2, Dvořáčková J.1,2
1Ústav patologie Fakultní nemocnice Ostrava, 2Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 
  P19
Recidíva malígneho tumoru z obalov periférnych nervov
Biró C.1, Macháleková K.2, Galbavý Š.1,2, Bognár G.1, Vallová M.1, Laboš T.1, Kajo K.1
1Ústav patológie Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko, 2Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko
 
 
Posterová sekce - laboratorní
 
  LBP01
Diagnostika infekce Helicobacter pylori v žaludeční sliznici v histopatologické laboratoři
Klosová M.1, Uvírová M.1,3, Žiak D.1,2, Faistová H.1,2,3, Jalůvková A.1, Dolinová V.1, Dvořáčková J.1,2,3
1CGB laboratoř a.s., Ostrava 2Fakultní nemocnice Ostrava 3Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 
  LBP02
Lidské papillomaviry a možnosti jejich detekce pro prevenci karcinomu děložního hrdla
Jalůvková A.1, Konvalinka D.1, Mazurová J.1, Uvírová M.1,3, Žiak D.1,2, Hurník P.1,2,3, Klosová M.1, Dvořáčková J.1,2,3
1CGB laboratoř a.s., Ostrava 2Fakultní nemocnice Ostrava 3Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
 
  LBP03
Metodický postup a hodnotenie imunohistochemických vyšetrení v peroperačných a definitívnych histologických tkanivových preparátoch
Štofanová Z., Mikuľaková A., Dzuracký J.
Oddelenie patológie, Národný Ústav tuberkulózy pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy
 
  LBP04
Rychlá detekce somatických mutací u nádorů tlustého střeva (CRC), plic (NSCLC) a maligního melanomu s využitím systému Biocartis Idylla™
Žebráková I.1,  Hopenštoková A.1, Šimová J.1, Kubová B.1, Schreiberová L.1, Uvírová M.1,2, Urbanovská I.1,2, Konvalinka D.1, Měch R.1, Mazurová J.1, Dvořáčková N.1,2, Dvořáčková J.1,2,3
1CGB laboratoř a.s., Ostrava, 2Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita, Ostrava, 3Ústav patologie, Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava