23. sjezd českých a slovenských patologů, 22. sjezd České společnosti histologických laborantů

Organizační a vědecký výbor

Organizační výbor konference (řazeno abecedně):

Doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D, MIAC
MUDr. Jiří Haferník
Eva Hošková
Mgr. Daniela Indrová

RNDr. Magdalena Uvírová
Mgr. Jana Vaculová
MUDr. Dušan Žiak

Vědecký výbor konference (řazeno abecedně):

Doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Miroslava Lamplotová
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Čestní hosté konference (řazeno abecedně):

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.

Prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc.
MUDr. Jaroslav Štěrba