XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester - PÁLAVA 2022

Přihlášení k účasti


On-line registrace bude otevřena do 17.4.2022. Registrace ani platba na místě nebude možná!!!

V případě skupinové registrace (10 účastníků a více) kontaktujte sekretariát kongresu e-mailem.
 

Kongresový poplatek zahrnuje

  • vstup na kongres a výstavu firem
  • kongresové materiály
  • občerstvení o přestávkách
  • večeři 1.5.2022
  • oběd 2.5.2022
První autor ústního sdělení/ posteru je osvobozen od úhrady registračního poplatku (druh poplatku "Aktivní účast"). Osvobození se netýká dalších spoluautorů.

Certifikát

Účast na konferenci bude ohodnocena kredity celoživotního vzdělávání České asociace zdravotních laborantů a garantována Českou asociací sester. Každý registrovaný účstník obdrží e-certifikát (potvrzení o účasti) do 7 dnů od skončení konference.