XXXII. celostátní pracovní konference laborantů a sester - PÁLAVA 2022

Odborný program

 
     
  Neděle 1.5.2022
 
 
13:30 - 14:00 Zahájení konference
Předsedající: Trnavská, Králíčková, Adamcová (Brno)
 
Sál Aurelius
14:00 - 14:30 Příprava nemocných na antitrombotické léčbě k intervenčním výkonům
M. Penka (Brno)
 
Sál Aurelius
14:30 - 15:00 Info z výborů ZL ČHS a STL ČLS JEP
 
Sál Aurelius
15:00 - 15:15 Přestávka
 
 
15:15 - 17:15 Stress management                                                                                                     
Š. Dynáková
 
Sál Aurelius
17:15 - 17:30 Přestávka
 
 
17:30 – 18:30
 
Supervize ve FN Brno
Špačková J. (Brno)
 
Sál Aurelius
20:00 – 24:00 Uvítací večeře hotel Galant
     
  Pondělí 2.5.2022
 
 
8:00-8:20 „Morfologie není věda“ - kvíz společnosti Sysmex (se snídaní)
Mikulenková D. (Praha)
Salonek Sauvignon
     
8:30 - 9:35 Blok přednášek
Předsedající: Kalužová O. (Ostrava), Kopečková (Brno)
 
Sál Aurelius
  Potřebujeme vás všechny – video
Kalužová N., Lakotová O. (Ostrava)
 
15 min.
  50+1 rok výjezdních odběrů v Brně
Pacasová R. (Brno)
 
15 min.
  Výjezdní odběry
Gřesová Z., Němcová I. (Brno)
 
15 min.
  Pohled sestry na léčbu reoferézou
Carbolová M. Štaffová M. (Ostrava)
 
15 min.
  Diskuse
 
 
9:35 - 9:50 Přestávka
 
 
9:50- 11:35 Blok přednášek
Přesedající: Pavlíková Z. (Hradec Králové), Horáková (Praha)
 
Sál Aurelius
  Časté i vzácné nálezy v periferní krvi u infekčních onemocnění
Trnavská I. a kol. (Brno)
 
20 min.
  Cytomorfologie v diagnostice parazitárních infekcí – leishmanióza v kostní dřeni
Antošová M. a kol. (Brno)
 
20 min.
  Infekční mononukleóza v hematologické laboratoři
Konečná V. a kol. (Brno)
 
15 min.
  Diferenciální diagnoza změn hodnot krevního obrazu, morfologický kvíz
Mikulenková D. (Praha), Matýšková M. (Brno)
 
50 min.
  Diskuse
 
 
11:00 – 14:00 Oběd
 
 
11:40-12:00 „Hodnocení krevního obrazu ve vztahu k morfologii“ - kvíz společnosti Sysmex
Fátorová I. (Hradec Králové)
Salonek Sauvignon
     
11:40 - 13:05 Blok přednášek
Předsedající: Vyziblová, Jandová (Brno)
 
Sál Aurelius
  Potransfuzní reakce v ČR
Galuszková D. (Olomouc)
 
20 min.
  Expedice není jen o expedování ….
Košková S. (Brno)
 
15 min.
  Zkušenosti s PKDU ve Fakultní nemocnici Ostrava
Plačková P., Mrázková D. (Ostrava)
 
15 min.
  Výdej a distribuce transfuzních přípravků z TO FNHK
Dragúňová M. a kol. (Hradec Králové)
 
15 min.
  Jak jsme ne/zvládli kombinaci pandemie a kybernetického útoku na Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno aneb jak nám zbyla tužka a papír
Košková S. a kol. (Brno)
 
15 min.
  Diskuse
 
 
13:10 - 14:35 Blok přednášek
Předsedající: Kadlecová (Olomouc), Antošová (Brno)
 
Sál Aurelius
  Současný pohled na hemostázu
Matýšková M. (Brno)
 
30 min.
  Příčiny prodloužení koagulačních testů PT a APTT
Prudková M. (Brno)
 
20 min.
  Kazuistika pacienta s koagulopatií
Šíbová M. a kol. (Hradec Králové)
 
15 min.
  Laboratorní diagnostika HIT – naše zkušenosti
Chytrá D. (Brno)
 
15 min.
  Diskuse
 
 
14:45 - 16:20 Blok přednášek
Předsedající: Lakotová (Ostrava), Nováčková (Brno)
 
Sál Aurelius
  Zkušenosti a zajímavosti z referenční laboratoře (absorpční testy, slabé protilátky, kazuistika)
Králová M. (Praha)
 
15 min.
  Identifikace alo–anti- G u těhotné
Janoušková M., Nesvačilová B. (Karlovy Vary)
 
15 min.
  Transfuzní syndrom dvojčat
Kabeláčová L. (Brno)
 
15 min.
  Anti-LebH protilátka - komplikace předtransfuzního vyšetření
Nováčková O. (Brno), Zelený J. (Jihlava)
 
15 min.
  Kvíz z imunohematologie
Králová M. (Praha)
 
30 min.
  Diskuse
 
 
16:20 – 16:35 Přestávka
 
 
16:35 - 17:30 Blok přednášek
Předsedající: Trnavská, Bernard (Brno)
 
Sál Aurelius
  Aplikace CBC-O na analyzátorech Sysmex – kazuistiky
Pešková E. a kol. (Hradec Králové)
 
20 min.
  Praktická výuka atestantů v morfologicko-cytochemické laboratoři
Zmeškalová D. (Praha)
 
15 min.
  Praktická výuka atestantů v naší laboratoři II  - kazuistiky
Horáková R., Mikulenková D. a kol. (Praha)
 
20 min.
  Diskuse
 
 
17:30 - 18:30 Schůze výboru sekce ZL ČHS ČLS JEP (uzavřené)
 
 
17:35 - 18:40 Blok přednášek
Předsedající: Adamcová, Langová (Brno)
 
Sál Aurelius
  Transfuzní služba Nemocnice Jihlava
Zelený J. (Jihlava)
 
15 min.
  Patogen redukční technologie (PRT) – nastavení procesu výroby
Vyziblová D., Poloková N. (Brno)
 
15 min.
  Výroba rekonvalescentní plazmy na TTO FN Brno – pohled pracovníků úseku kontroly kvality
Sedláková H. a kol. (Brno)
 
15 min.
  „Dětské nemoci“ při instalaci analyzátorů Alinity i v Laboratoři infekčních markerů TTO FN Brno
Jandová Z., Křížová E. (Brno)
 
15 min.
  Diskuse
 
 
20:00 –  24:00 Večeře pro účastníky konference hotel Galant
     
  Úterý 3.5.2022
 
 
8:30 -9:30        Blok přednášek
Předsedající: Kadlecová (Olomouc), Králíčková (Brno)
 
Sál Aurelius
  Hemoglobinopatie - záchyty na pracovišti IV. IHK FN HK
Pilňáčková M. (Hradec Králové)
 
15 min.
  Vybraná kazuistika - beta talasemie
Michalíková Ž. (Ostrava)
 
15 min.
  Srpkovitá anémie v Ugandě
Horáková R. (Praha)
 
15 min.
  Histiocytóza z Langerhansových buněk u dětí a dospívajících – kazuistika dětské pacientky
Pánková L. a kol. (Hradec Králové)
 
15 min.
  Diskuse
 
 
9:30 - 9:45 Přestávka
 
 
9:45 -10:50 Blok přednášek
Předsedající: Adamcová, Košková (Brno)
 
Sál Aurelius
  Kontrola kvality v imunohematologické laboratoři
Řehořová L. (Liberec)
 
15 min.
  Vyšetření protilátek proti leukocytům a trombocytům v HLA laboratoři TTO FN Brno
Lahodová M., Janků L. (Brno)
 
15 min.
  Práce v serologické laboratoři HLA TTO FN Brno
Lengálová M., Janků L. (Brno)
 
15 min.
  Molekulárně-genetická vyšetření v HLA laboratoři TTO FN Brno
Vorlová P., Janků L. (Brno)
 
15 min.
  Diskuse
 
 
10:55 - 11:50 Blok přednášek
Předsedající: Trnavská (Brno), Pavlíková (Hradec Králové)
 
Sál Aurelius
  Primární hemostáza
Kavanová M. (Praha)
 
20 min.
  Vyšetřování agregace trombocytů na přístroji Multiplate
Pulcer M. a kol. (Ostrava)
 
15 min.
  Trombotická trombocytopenická purpura TTP - laboratoř v první linii
Bradáčová P. (Ústí nad Labem)
 
20 min.
  Diskuse
 
 
11:50 – 12:00 Ukončení odborné části konference
 
Sál Aurelius
11:00 - 13:00 Oběd   
 
hotel Galant
     
  POSTERY
 
 
  Hematologie – diskuze k posterům 2.5.2022 14:40 – 16:20hod.
 
 
  Vzácné krevní malignity v laboratorní praxi
Bernard T., Trnavská I., Stehlíková O., Hrabčáková V., Doubek M. (Brno)
 
 
  Zavedení nových hirudinových zkumavek pro agregometr multiplate, časová závislost od odběru
Čechovská E., Bílková J., Kettnerová K., Jarošová M., Kvasnička J., Kvasnička T. (Praha)
 
 
  Průkaz heparinem indukované trombocytopenie/Kazuistika pacient s COVID-19
Husáková M., Malíková I., Řádek M., Kvasnička J. (Praha)
 
 
  Náhlý objev spontánního rozsáhlého kožního krvácení na základě získané hemofilie A, spojené s infekcí COVID-19
Chasáková K., Bílý M., Paprota M., Koláček D., Konečný J. (Havířov)
 
 
  Význam stanovení faktoru XIII u kriticky nemocných pacientů napojených na ECMO/kazuistiky
Malíková I., Husáková M., Kvasnička J. (Praha)
 
 
  Přínos cytochemického barvení k diagnostice myelodysplastického syndromu
Tůzová E., Antošová M., Mičánková S., Trnavská I., Kissová J., Buliková A., Penka M. (Brno)
 
 
  Akutní leukémie na oddělení klinické hematologie v Ústí nad Labem
Walterová P., Kocincová I. (Ústí nad Labem)
 
 
  Fenotypový profil plazmocelulární leukémie
Bezděková R. (Brno)
 
 
  Komplexní analýza lymfocytárních subpopulací pomocí průtokové cytometrie
Říhová L., Bezděková R., Poláčková P., Suská R., Penka M. (Brno)
 
 
     
  Transfuzní lékařství – diskuze k posterům 2.5.2022 16:30 - 16:50hod.    
      
 
  Evidence a řešení neshod při příjmu vzorků na TTO FN Brno
Langová M., Košková S., Nováčková O., Adamcová M. (Brno)
 
 
  Antenatální vyšetření v laboratoři TTO FN Brno
Prosecká J. (Brno)