XXV. královéhradecké ošetřovatelské dny

Odborný program
 
Čtvrtek 12.9.2019
   
09.00-10.00
Slavnostní zahájení, připomenutí XXV. výročí kongresu
Aula
     
10.05-12.15
I. blok
Aula
  Předsedající: Pasztorová L.  
     
  Aktuality z MZ ČR 10min.
  Strnadová A.  
  MZ ČR  
  Typy a triky v péči o stomii 20min.
  Trojanová J.  
  FN Hradec Králové  
  Výhody použití robotického systému při radikální cystektomii 15min.
  Balík M., Špaček J.  
  FN Hradec Králové  
  Komplikace stomií a jejích možnosti řešení 15min.
  Örhalmi P.  
  FN Hradec Králové  
  Polymorbidní pacientka po cystektomii 10min.
  Teichmanová L.  
  FN Hradec Králové  
  Specifika a problematika ošetřování stomií u onkologických pacientů v preterminálním a terminálním stavu v domácím prostředí 10min.
  Kalenská Krajníková L.  
  Centrum domácí hospicové péče, Vrchlabí  
  Znáte pacientskou organizaci České ILCO? 15min.
  Bláhová L., Svobodová J.  
  FIT-ILCO Praha, z.s.  
  Péče o dítě s gastrostomií 10min.
  Koblížková P., Koutská R.  
  FN Hradec Králové  
  Tracheostomie, druhy tracheostomických kanyl 10min.
  Vilasová P., Myšková M.  
  FN Hradec Králové  
  Ošetřovatelská péče u pacienta s tracheostomií 10min.
  Richterová L., Myšková M.  
  FN Hradec Králové  
     
12.15-13.00
Oběd
Foyer
     
13.00-14.30
II. blok
Aula
  Předsedající: Krpatová J., Štilcová H.  
     
  Návrat v pravou chvíli 10min.
  Seidlová G.  
  FN Hradec Králové  
  Rhinophyma – kasuistiky 10min.
  Krpatová J., Seidlová G., Cizinská P.  
  FN Hradec Králové  
  Kazuistika léčby podtlakovou terapií v ORL oblasti 10min.
  Lauková Z.  
  FN Hradec Králové  
  Kalcifylaxe, neobvyklá příčina nehojících se defektů dolních končetin 10min.
  Štilcová H., Bělobrádková M., Krbal L., Sulková-Dusilová S., Soukup T.  
  FN Hradec Králové  
  Defekty DK při ICHDK a Chronické žilní insuficisnci 10min.
  Poláková L. a kolektiv oddělení ,,A“ LDN  
  Městská nemocnice Hořice - Centrum pro hojení ran  
  Komfortní terapie při zhoršení chronických ran 10min.
  Seidlová G.  
  FN Hradec Králové  
  Rány a infekce 20min.
  Poláková H.  
  Germed s.r.o.  
  Medové krytí a jeho využití v hojení ran 10min.
  Fousová J.  
  Pardubická nemocnice , PKN  
     
14.30-15.00
Kávová přestávka
Foyer
     
15.00-16.30
III. blok
Aula
  Předsedající: Švecová D., Prouzová K.  
     
  Posuzování zdravotní gramotnosti u pacientů s chronickou bolestí 10min.
  Ničová P., Mandysová P., Matějková I.  
  Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství  
  Motivace zdravotnického personálu k managementu chronické bolesti s ohledem na zdravotnickou gramotnost 10min
  Matějková I.,  Mandysová P., Ničová P.  
  Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Katedra ošetřovatelství  
  Týmová spolupráce u pacientů po amputaci (výsledky diplomové práce) 10min.
  Hrůšová M.  
  FN Hradec Králové  
  Xerostomie – její příčiny a důsledky 10min.
  Fialová Szabová I., Klimešová A.  
  FN Hradec Králové  
  Paliativní tým ve FN Hradec Králové 10min.
  Paseková P.  
  FN Hradec Králové  
  Opomíjená a chybějící ošetřovatelská péče v nemocnici - pilotní studie 10min.
  Mynaříková E.1, Jarošová D.2,  Zeleníková R.2, Plevová I.2,
Janíková E.1,2, Polanská A.1
 
  1 Útvar ošetřovatelské péče, FN Ostrava, 2 Ústav ošetřovatelství
a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita
 
  Kvalita života seniorů se sarkopenií 10min.
  Michálková H., Novotná E.  
  Geriatrická klinika VFN a 1.LF UK Praha  
  Dezinfektory flexibilních endoskopů 10min.
  Gazda M.  
  Hospimed, spol. s r.o., Praha  
     
19.00-24.00
Společenský večer
BB 69
     
Pátek
13.9.2019
   
08.30-11.00
I. blok
Aula
  Předsedající: Dvořáčková I., Kohoutková L.  
     
  Aktuality ČAS 20min.
  Šochmanová M.  
  Prezidium ČAS  
  Spalničky, průběh nemoci a aktuální situace v Evropě 10min.
  Vágnerová K.  
  FN Hradec Králové  
  Epidemie dávivého kašle – PROČ? 10min.
  Plachá H.  
  KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Protiepidemické oddělení, Děčín  
  Fekální bakterioterapie z pohledu sestry 10min.
  Tachecí M.  
  FN Hradec Králové  
  Těžký průběh herpetické meningoencefalitidy u mladé ženy 10min.
  Kohoutková L.  
  FN Hradec Králové  
  Pacjent z Chorobą Wilsona 10min.
  Kostka A., Borodzicz A., Krzemińska S.  
  Uniwersytet Medyczny im. Piastów śląskich we Wrocławiu  
  Kazuistika klienta s nezhoubným novotvarem mozkových plen 10min.
  Vobořilová M.  
  Péče o duševní zdraví, z. s.  
  Kvalita života pacientů s demencí 10min.
  Šolínová P.  
  FN Hradec Králové  
  Kazuistika pacientky s morbidně adherující placentou 10min.
  Matulová J., Vachková E., Liebichová I.  
  FN Hradec Králové  
  Ocena poziomu samoopieki u pacjentów  z cukrzycą z zastosowaniem
Self-Care of Diabetes Inventory (SCODI)
10min.
  Krzemińska S.  
  Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu,  Wydział Nauk o Zdrowiu  
  Centrum zdravia a výživy - prvé skúsenosti 15min.
  Svetlanská I.  
  FNsP Nové Zámky, Centrum zdravia a výživy, Nové Zámky  
  Zahraniční zkušenosti studentů VOŠZ a SZŠ 15min.
  Trejtnarová G., Vojtová M., Dlabáčková M., Marešová M.  
  VOŠZ a SZŠ Hradec Králové  
     
11.00-11.30
Kávová přestávka
Foyer
     
11.30-14.00
II. blok
Aula
  Předsedající: Mareš J., Vachková E.  
     
  Znalost zvláštností pacienta: důležitý předpoklad individualizované péče 15min.
  Mareš J.  
  Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství  
  Individualizace prenatální péče - psychometrické charakteristiky elektronické verze dotazníku QOL-GRAV 15min.
  Vachková E.1, Cígler H.2, Matulová J.1,  Gigalová V.1, Hodačová L.1  
  1Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství 2Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie  
  Individualizovaný přístup k problematice hojení sternotomie po kardiochirurgické operaci 15min.
  Mrkvičková P.1, Gigalová V.2  
  1 Fakultní nemocnice Hradec Králové, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, 2 Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové,
Ústav sociálního lékařství
 
  Individualizovaná péče a kvalita života pacientů se srdečním selháním -
dotazník HEARTQOL
15min.
  Gigalová V.1,2, Cígler H.3, Vachková E.1, Hodačová L.1  
  1Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství,  2Fakultní nemocnice Hradec Králové, I. interní kardioangiologická klinika, Akutní kardiologie JIP, 3Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie  
  Individualizované hodnocení potřeb rodin pacientů na JIP 15min.
  Rumíšková D.1, Gigalová V.2  
  1Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Anesteziologicko resuscitační klinika - lůžková část, 2Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství  
  Dětské kresby: Jak to vypadá u nás doma, když jsem nemocný 15min.
  Mareš J.1, Hadaš L.1, Cígler H.2, Hadašová J.3  
  1Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství, 2Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií, 3Středisko komplexní terapie v Hradci Králové  
  Self-efficacy a dovednost pacientů v interakcích se zdravotnickými pracovníky 15min.
  Hodačová L., Vachková E., Gigalová V.  
  Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství  
     
     
 
POSTEROVÁ SEKCE
 
     
  Analýza pádů seniorů v zařízeních následné péče  
  Hosáková J.1, Žatkuľáková N.2  
  1Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, OU v Ostravě, 2Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě  
  Analýza pádů ve FN Hradec Králové  
  Dvořáčková I.  
  FN Hradec Králové  
  Pád pacienta v nemocnici - kazuistika  
  Krpatová J.  
  FN Hradec Králové  
  Ošetřovatelská péče u hospitalizovaného dítěte s ADHD / hyperkinetickou poruchou  
  Hlubková Z.1, Kohutová T.1, Hosáková J.2  
  1Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě, 2Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, OU v Ostravě  
  Přidělovaná ošetřovatelská péče - indikátor výskytu nozokomiálních nákaz - výsledky ohniskových skupin  
  Janíková E.1,2, Plevová I.1, Jarošová D.1, Mynaříková E.2, Zeleníková R.1  
  1Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, 2Útvar ošetřovatelské péče, FN Ostrava