XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny

Aktivní účast


Organizátoři přijímají přihlášky k aktivní účasti do 15.7.2022.

Po tomto termínu nemohou být žádná abstrakta přijata (on-line přístup pro zaslání abstrakt bude ukončen).

Přihlásit abstrakt na XXVIII. královéhradecké ošetřovatelské dny je možné pouze on-line. Ihned po odeslání abstraktu bude odesílatel obratem informován, že abstrakt byl v pořádku odeslán (objeví se po odeslání v okně na obrazovce) – pokud tuto informaci neobdržíte, kontaktujte organizační sekretariát! Zároveň přijde na Vaši e-mailovou adresu potvrzovací e-mail, že byl abstrakt odeslán. 

O přijetí abstraktu rozhoduje vědecký výbor kongresu. Autorům abstrakt bude oznámeno jeho rozhodnutí. V případě přijetí abstraktu a jeho zařazení do odborného programu kongresu obdrží autor pokyny pro přípravu prezentace.


Při přípravě abstrakt prosím dodržujte následující:
  •   Použijte font Times New Roman 12 pt. 
  •   Nadpis: tučně
  •   Autoři: v pořadí příjmení iniciála křestního jména, jednotlivé autory oddělte čárkou 
  •   Pracoviště: název instituce, název oddělení, město
  •   Text abstraktu: doporučený rozsah abstraktu je 2000 až 3000 znaků bez mezer 
  •   Používejte normální proložení znaků, jednoduché řádkování a zarovnání textu do bloku. 
  •   Nepoužívejte neobvyklé znaky, které mohou způsobit potíže při tisku. 
  •   Při zpracování textu nebudou prováděny žádné gramatické ani faktické opravy. Přijaté abstrakty budou ve sborníku zveřejněny v nezměněné podobě.

Zaslání abstraktu neznamená automatické přihlášení k účasti na kongresu. Prosíme všechny autory o registraci pomocí registračního formuláře