XVI. Multiple myeloma & IV. Cell therapy workshop

Congress Dates:
14. 10. 2021 - 15. 10. 2021
Deadline for abstracts submisson:
Last day for the registration :
10. 10. 2021
Venue:
Imperial Hotel Ostrava
Tyršova 6
702 00 Ostrava









Realizováno za finanční podpory projektu OP VVV Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060





 
   
Participation fees: Physician
Payment by 10.10.2021: without fee
 
Researcher
Payment by 10.10.2021: without fee
 
Other
Payment by 10.10.2021: without fee

   
Accommodation fees: Accommodation cannot be registered for this event yet
   
Other fees: Other fees cannot be registered for this event yet.

The fees for this event can be paid in the following way : Cash