XXI. pracovní konference na téma monoklonálních gamapatií

Termín konání akce:
4. 10. 2022 - 4. 10. 2022
Uzávěrka příjmu abstrakt:
Datum konce registrací:
27. 9. 2022
Místo konání:
EA Congress Hotel Aldis
Akademika Bedrny 371/12
50003 Hradec Králové

50°12'54.6"N 15°49'49.1"E


 
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP,
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové,
přednostka: MUDr. Ladislava Pavlíková,
IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové,
přednosta: prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.,
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové

pod záštitou:
 
prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c., ředitele FN Hradec Králové
České myelomové skupiny


 
   
Poplatky za účast: VŠ - lékař/nelékař
Platba do 27.9.2022: bez poplatku

   
Poplatky za ubytování: Ubytování u této akce zatím není možné registrovat.
   
Ostatní poplatky: Ostatní poplatky u této akce zatím není možné registrovat.

Poplatky této akce lze uhradit následujícími způsoby: Hotově