Výjezdní zasedání Katedry interních oborů

Program zasedáníČtvrtek 9. 6. 2022
Příjezd účastníků, doprava vlastní.
18:30 – 20:00 / společná večeře
20:00 – do konce / blok 1 – Výuka 
• možnosti zefektivnění pregraduální výuky interny • e-learning v interně
• zkušenosti se zápočtovým zkoušením 5. ročníku • zkoušení a výuka interní propedeutiky
• zpětná vazba zkoušení SZK bez přípravy
 
Pátek 10. 6. 2022
Dopoledne po snídani – diskuse – inovativní metody výuky – Amboss a spol. 
Teambuildingový program.
17:30 – 19:00 / společná večeře
19:00 – do konce / blok 2 – Věda a výzkum 
• směřování výzkumu na KIO, možnosti spolupráce mezi subkatedrami
• DSP na KIO • grantové úkoly – zkušenosti s GAUK a jak zefektivnit pro futuro
 
Sobota 11. 6. 2022
Po snídani odjezd domů, doprava vlastní.