Výjezdní zasedání Katedry interních oborů

Kontakt


Organizační zajištění, dotazy k ubytování, specifické požadavky na stravování aj.

Jan Lapeš

HANZO Production, spol. s r.o.

lapes@hanzo.cz

+420 734 338 328