Jarní edukační urologické sympozium

Program sympozia

Pátek 13.4.2018                    
   
15.00 - 15.50            
Workshop Twitter pro urology
 
  Workshop je zaměřen na relativně pokročilejší uživatele Twitteru, kteří se chtějí dále zdokonalit. Předpokladem účasti je alespoň základní uživatelská dovednost - účastníci by měli být schopni napsat tweet a re-tweetovat. Pozornost bude věnována základním naáležitostem profilů členů ČUS, možnostem sledování ostatních uživatelů, práci s hashtagy či možnostem reakcí na Twitteru. Jednotlivé kroky  budou doplněny o ukázky dobré praxe z lékařského i nelékařského prostředí.
U účastníků se předpokládá, že mají založený Twitter účet a budou mít k dispozici mobilní telefon či tablet s aplikací pro Twitter, případně notebook.
Maximální počet 15 účastníků umožní individuální přístup k vysvětlení a procvičení nových dovedností.
 
16.00 - 16.10
Zahájení sympozia
M. Babjuk
 
16.10 - 17.30
Blok I: Nové technologie
Moderace: M. Babjuk, M. Hora
 
  Fexibilní ureteroskopie
M. Hora (Urologická klinka LF UK a FN Plzeň)
20 min.    
  Nové metody v zajištění drenáže ledvin
M. Šustr (Oddělení urologické onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno)
20 min.
  Intravezikální terapie nádorů močového měchýře
A. Brisuda (Urologická klinika 2. LF UK a FNM Praha)
20 min.
  Nové technologie v urologické operativě
P. Macek (Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
20 min.
17.30 - 17.50
Přestávka
 
17.50 - 19.30
Blok II: Pro praxi I.
Moderace: R. Zachoval, M. Matoušková
 
  Jak správně provést biopsii prostaty
F. Záťura (Urologická klinka LF UP a FN Olomouc)
20 min.
  Intermitentní katetrizace v klinické praxi
R. Zachoval (Urologické oddělení TN Praha, 1. a 3. LF UK Praha)
20 min.
  V současnosti používané markery - indikace, interpretace
M. Matoušková (Urocentrum Praha)
20 min.
  MR a PET-CT v diagnostickém algoritmu urologických onemocnění
O. Dolejšová (Urologická klinika LF UK a FN Plzeň)
20 min.
  Urodynamické vyšetření a jeho místo v klinické praxi
R. Sobotka (Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
20 min.
Sobota 14.4.2018
   
09.00 - 10.40
Blok III: Opomíjené oblasti urologie
Moderace: A. Petřík, L. Zámečník
 
  Chronický pelvický syndrom - co je nového?
L. Zámečník (Urologická klinka 1. LF UK a VFN Praha)
20 min.
  Dna - co by měl vědět urolog
M. Matoušková (Urocentrum Praha)
20 min.
  Metafylaxe urolitiázy v dnešní době
A. Petřík (Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice)
20 min.
  Řešení vezikovaginálních píštělí
J. Ženíšek (Klinika Urologie a robotické chirurgie, Krajská zdravotní, a.s., Ústí nad Labem)
20 min
  Co by měl vědět urolog o pediatrické urologii
O. Šmakal (Urologická klinika LF UP a FN Olomouc)
20 min
10.40 - 11.00
Přestávka
 
11.00 - 13.00
Blok IV: Pro praxi II.
Moderace: M. Broďák, J. Krhut
 
  Komplikace radioterapie v urologii a možnosti jejich léčby
M. Broďák (Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
20 min.
  Metafylaxe infekcí močových cest
R. Sýkora (Urologická klinika LF UP a FN Olomouc)
20 min.
  Nové pohledy na nykturii
J. Krhut (Urologická klinika FN a LF OU Ostrava)
20 min.
  Moderní léčba poruch erekce - co víme po 20 letech
L. Zámečník (Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha)
20 min.
  Co očekáváme od Twitteru v urologii
M. Hora (Urologická klinika LF UK a FN Plzeň)
A. Zbiejczuk (Influencer Praha)
30 min.
12.50 - 13.00
Ukončení sympozia
J. Krhut
M. Hora