Jarní edukační urologické sympozium

Platební údaje

Rekapitulační e-mail, zaslaný jako potvrzení úspěšné registrace k účasti na sympoziu, obsahuje veškeré náležitosti potřebné k provedení úhrady registračního poplatku a dalších objednaných služeb. Po úhradě tj. připsání plné částky na účet sympozia je vystaven doklad o úhradě a elektronicky zaslán na registrační e-mailovou adresu.

Objednané služby lze hradit na fakturu, bankovním převodem nebo platební kartou. Dovolujeme si upozornit, že účastník je povinen uhradit veškeré poplatky spojené s převodem.

Platba na fakturu

Na poplatek za účast stejně jako za ubytování je možné vystavit fakturu. Při registraci k účasti postačí uvést "Odlišné údaje plátce" ev. vyplnit fakturační údaje v posledním kroku registrace do pole "Poznámka" a zvolit způsob platby fakturou. Po přijetí registrace s takovýmto požadavkem je do 7 pracovních dnů na zadanou fakturační adresu vystavena a odeslána zálohová faktura. Nejsou-li fakturační údaje uvedeny, není možné fakturu vystavit!

Bankovní převod v CZK

Jméno banky FIO banka, a.s.
Adresa banky Masarykovo náměstí 511, 500 02 Hradec Králové
Majitel účtu HANZO Production, spol. s r.o.
Adresa majitele účtu
Piletická 486, 503 41 Hradec Králové
Číslo účtu 250 028 8273/2010
IBAN CZ172 010 000 000 250 028 8273
SWIFT FIOBCZPPXXX
Variabilní symbol viz e-mailové potvrzení registrace

Platební karta - on-line

Při výběru způsobu platby objednaných služeb platební kartou budete v posledním kroku registrace přesměrováni na zabezpečenou platební bránu 3-D Secure, provozovanou společností Global Payments Europe, s.r.o.. 

Akceptovány jsou karty MasterCard, VISA, VISA Electron, Maestro, V Pay.