ERC Generic Instructor Course (GIC)

Obecné informace

Cíl kurzu

V kurzu Generic Instructor Course (GIC) se účastníci zaměřují na způsoby výuky technických a netechnických dovedností, vedení týmu, poskytování zpětné vazby, vyhodnocování a hodnocení úrovně znalostí, dovedností a přístupu k tématům výuky.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen pro účastníky, kteří na po úspěšném absolvování kurzu ALS (Advanced Life Support), EPALS (European Paediatric Advanced Life Support), ILS (Immediate Life Support), EPILS (European Paediatric Immediate Life Support), NLS (Newborn Life Support) nebo ETC (European Trauma Course) provider získali doporučení jako potenciální instruktoři (tzv. Instructor Potential – IP).

Podmínkou pro účast v kurzu je vykonávání klinické praxe a ukončené zdravotnické vzdělání.

Příprava před zahájením kurzu

Program kurzu zahrnuje přednášky, nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží poštou nejpozději měsíc před zahájením kurzu oficiální manuál (pouze v anglickém jazyce), který by si měli důkladně prostudovat a následně vyplnit vstupní test (pre-course test) zaslaný společně s manuálem. Test obsahuje otázky s výběrem z více odpovědí (MCQ) a musí být odevzdán při registraci na začátku kurzu. Výsledky vstupního testu určují základní úroveň znalostí, které budou během kurzu zdokonalovány, a slouží k hodnocení jejich pokroku. Test by měl být proto vyplňován bez použití manuálu.

Nezbytným předpokladem pro účast v kurzu je znalost kardiopulmonální resuscitace a aktuálně platných doporučených postupů.

Jednací jazyk

  • Čeština
  • Slovenština
  • Angličtina (oficiální manuály ERC jsou v anglickém jazyce a vedoucí kurzu jsou ze zahraničí)

Jak se stát instruktorem ERC

Absolvent (Provider – P) je osoba, která úspěšně absolvovala jeden z kurzů (ILS, ALS, EPILS, EPALS, NLS nebo ETC).

Potenciální instruktor (IP) je osoba, která úspěšně dokončila kurz a prokázala schopnost a zájem učit. Kromě toho musí absolvent splňovat kritéria nezbytná pro kvalifikaci budoucího instruktora a získat doporučení jako potenciální instruktor. K účasti na instruktorském kurzu jsou zváni pouze osoby se doporučením.

Instruktor kandidát (IC) je osoba, která úspěšně absolvovala instruktorský kurz.

Instruktor (FI) je finální úroveň instruktora, kterou instruktor kandidát získá po úspěšném zaškolení na pozici instruktora. Instruktoři samostatně zajišťují výuku na kurzech ERC.