XI. farmakoekonomický workshop CMG

Kontakt

Koordinátor odborného programu

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

 
Organizační zajištění      Kontaktní osoba:
HANZO Production, spol. s r.o.        Jan Lapeš
Piletická 486   Tel./fax: +420 493 814 037
503 41 Hradec Králové   Mobil: +420 734 338 328
    E-mail: lapes@hanzo.cz