Kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) Provider

Příprava na kurz a zkouška


Evropská resuscitační rada v současnosti umožňuje všem registrovaným účastníkům kurzu EPALS na svých stránkách přístup do e-learningové části kurzu (virtual learning environment – VLE). E-learningová část shrnuje teoretické znalosti nezbytné pro absolvování samotné hands-on části kurzu. Všichni účastníci obdrží měsíc před zahájením kurzu manuál pro domácí přípravu v anglickém jazyce, který by si měli důkladně prostudovat a poté vyplnit vstupní test (pre-course test), vše bude zasláno elektronicky společně s organizačními informacemi. Test obsahuje otázky s výběrem z více odpovědí (MCQ) a musí být odevzdán při registraci na začátku kurzu. Výsledky vstupního testu určují základní úroveň znalostí, které budou během kurzu zdokonalovány, a slouží instruktorům k hodnocení pokroku. Test by měl být vyplňován bez použití manuálu.
Samotný kurz EPALS je zaměřen na integraci znalostí a nácvik praktických dovedností a předpokládá samostatné nastudování teoretických základů předem. Vzhledem k tomu již hands-on část neobsahuje žádné přednášky, ale pouze interaktivní diskuze, workshopy a praktické nácviky.

Zkouška

Hodnocení účastníků je založeno na individuálním sledování jejich znalostí a praktických dovedností po celou dobu kurzu. Kurz je zakončen písemným testem MCQ a praktickou zkouškou, při níž musí účastníci zvládnout léčbu nemocného v simulovaném scénáři.