Zaslání abstraktu

65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP

form.titErrorListHeader
Odesílatel *:   Email *:  
Název *:  
Sekce *:   Druh sdělení *:  
Forma *:  

Autoři

Jméno * Pracoviště *
   
+ Přidat autora
Grantová podpora:

DEKLARACI KONFLIKTU ZÁJMŮ vyplňuje první autor jménem všech spoluautorů. První autor je zodpovědný za správnost uvedených údajů. Autoři jsou povinni deklarovat všechny konflikty zájmů finanční i nefinanční povahy (vlastnické vztahy, členství v dozorčích radách, zaměstnanecký poměr, granty, honoráře, konzultační činnost, osobní vztahy) v možném vztahu k předmětu sdělení:  
 

Tabulka: x