E-postery

Jedná se o nové moderní řešení posterů pro konference a kongresy - interaktivní dotykové kiosky se speciálně vyvinutou aplikací. Kiosky nahrazují stávající tištěné postery a díky zmíněné aplikaci umožňují jednoduchou a rychlou správu všech prezentovaných informací. Toto řešení zvyšuje prestiž konference či kongresu a zároveň přináší komfort při prezentacích jednotlivých posterů.
  • podporované formáty posterů: PDF, JPG, PNG, GIF
  • jednoduché vyhledávání dle autora, názvu, tématu apod.
  • vzdálená správa obsahu a dat kiosků s okamžitou aktualizací
  • kompletní administrace obsahu, jednotlivých menu a sponzorů
  • nižší finanční i časové náklady pro autory posterů
  • všechny doplňující informace při ruce (program, harmonogram, mapa atd.)
  • sdílení určených posterů návštěvníkům kongresu pomoci funkce QR code (tato funkce umožní přenést poster do mobilního zařízení)