asociační management

Asociační management nabízí asociacím všech typů profesionální manažerské a administrativní zázemí pro možnost profesionálního rozvoje samotné asociace. Díky přenesení některých povinností se budete moci věnovat odborné agendě, zatímco my se budeme starat o veškeré administrativní a finanční záležitosti, aniž byste ztratili kontrolu nad chodem asociace – asociační management je vždy o vzájemné spolupráci mezi námi a klientem.

Portfolio služeb:
  • administrativa a sekretariát výkonného výboru
  • účetní a právní servis
  • vedení databáze členů, komunikace s členy a vybírání členských příspěvků
  • organizace odborných akcí, konferencí a vzdělávacích akcí
  • marketing, komunikace a webové stránky
  • získávání podpory sponzorů a partnerů
  • podpora a organizace servisu pro média