Kongresy

Na přípravě a realizaci každé akce se podílejí specialisté z mnoha oborů. Součástí našeho týmu jsou profesionálové se zkušenostmi  s organizací národních i mezinárodních konferencí s širokým rozpětím od 50 až do 800 účastníků, lidé s dlouholetou praxí z farmaceutického průmyslu, kteří se bezpečně orientují v příslušné legislativě a znají plánovací mechanismy marketingových aktivit farmaceutických firem.

Díky úzké spolupráci s grafickým studiem, získá každý námi zajišťovaný kongres svou vlastní tvář a veškeré kongresové materiály jsou tvořeny v unikátní vizuální podobě.

Dlouhodobě spolupracujeme se špičkovou společností zajišťující AV techniku.

 • Tvorba harmonogramu příprav a realizace akce
 • Finanční servis - návrh a vedení rozpočtu akce, samostatné účetní středisko, průkazné finální vyúčtování akce
 • Servis pro pořadatelský výbor - organizace schůzek, zahraničních cest
 • Tvorba a aktualizace webové stránky kongresu
 • Vlastní webová aplikace pro registraci účastníků, příjem a správu abstrakt
 • Administrace databáze zaregistrovaných účastníků, informační a asistenční servis pro účastníky před, v průběhu a po skončení akce
 • Registrace s využitím čárových kódů
 • Možnost platby kartou on-line při registraci či na místě prostřednictvím platebního terminálu
 • Zajištění kongresových prostor a veškerých souvisejících služeb
 • Rezervace odpovídající ubytovací kapacity
 • Zajištění cateringu po celou dobu konání akce
 • AV technika, technické zázemí a podpora
 • Oslovení firem, nabídka různých forem jejich prezentace v rámci kongresu (workshopy, satelitní sympozia, sponzoring doprovodných programů aj.)
 • Kontinuální komunikace s vystavovateli, zajištění jejich požadavků před, v průběhu a po skončení akce
 • Promotion akce na obdobných akcích českých a relevantních zahraničních odborných společností
 • Zdokumentování průběhu akce
 • Full servis pro VIP - doprava, ubytování, občerstvení, doprovodný program
 • Zajištění letenek, ubytování, transferů pro zahraniční hosty
 • Grafické zpracování a tisk kongresových materiálů - sborník s ISBN, program, certifikáty, jmenovky, první oznámení atd.
 • Tvorba a tisk posterů
 • Společenský a kulturní program pro účastníky, doprovodné osoby