Aktuální akce

Kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) Provider

22.01.2022 - 23.01.2022
Simulační centrum LF MU (SIMU), Brno
 

Zimní workshop CMG

27.01.2022 - 29.01.2022
hotel Líšenský Dvůr, Líšná 23
 

11. konference Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP

5.03.2022 - 5.03.2022
EA hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

12.03.2022 - 13.03.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

14.03.2022 - 15.03.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

XXVIII. Pařízkovy dny & III. ostravská konference paliativní péče

16.03.2022 - 18.03.2022
Clarion Congress Hotel Ostrava, Ostrava
 

Základy chirurgie ruky - kurz ČSChR

25.03.2022 - 26.03.2022
Výukové centrum LF UK, Hradec Králové
 

Akademie umělé plicní ventilace

12.04.2022 - 13.04.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) Provider

14.05.2022 - 15.05.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) Provider

16.05.2022 - 17.05.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

18.06.2022 - 19.06.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

20.06.2022 - 21.06.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

ERC Generic Instructor Course (GIC)

25.06.2022 - 26.06.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) Provider

8.09.2022 - 9.09.2022
Simulační centrum LF MU (SIMU), Brno
 

Kurz European Paediatric Advanced Life Support (EPALS) Provider

10.09.2022 - 11.09.2022
Simulační centrum LF MU (SIMU), Brno
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

10.09.2022 - 11.09.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

12.09.2022 - 13.09.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

10.12.2022 - 11.12.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové
 

Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

12.12.2022 - 13.12.2022
Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové