Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

Příprava na kurz a zkouška

 
Program kurzu zahrnuje přednášky, nácviky praktických dovedností, workshopy, simulované scénáře a závěrečnou zkoušku. Všichni účastníci obdrží měsíc před zahájením kurzu přístup do e-learningové části kurzu (virtual learning environment – VLE). E-learningová část shrnuje teoretické znalosti nezbytné pro absolvování samotné hands-on části kurzu, manuál pro domácí přípravu v anglickém jazyce, který by si měli důkladně prostudovat a poté vyplnit vstupní test (pre-course test), vše bude zasláno společně s organizačními informacemi elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Test obsahuje otázky s výběrem z více odpovědí (MCQ) a musí být odevzdán při registraci na začátku kurzu. Výsledky vstupního testu určují základní úroveň znalostí, které budou během kurzu zdokonalovány, a slouží instruktorům k hodnocení pokroku. Test by měl být vyplňován bez použití manuálu.
 
Nezbytným předpokladem pro účast v kurzu je znalost kardiopulmonální resuscitace a aktuálně platných doporučených postupů.

Zkouška

Hodnocení účastníků je založeno na individuálním sledování jejich znalostí a praktických dovedností po celou dobu kurzu. Kurz je zakončen písemným testem MCQ a praktickou zkouškou, při níž musí účastníci zvládnout léčbu nemocného v simulovaném scénáři.