Kurz Advanced Life Support (ALS) Provider

Cíl a náplň kurzu

 
V kurzu Advanced Life Support provider (ALS) se účastníci naučí teoreticky i prakticky zvládnout postupy používané k efektivní léčbě náhlé zástavy oběhu a kritických stavů, které mohou srdeční zástavu způsobit, a poskytnout správnou péči nemocným se zástavou oběhu ve specifických situacích. Kurz připravuje zkušené členy multidisciplinárního resuscitačního týmu na poskytnutí komplexní péče o pacienta až do jeho předání na pracoviště zajišťující definitivní péči.

Přednášky

 • Rozšířená neodkladná resuscitace v kontextu

 • Příčiny a prevence zástavy oběhu

 • Akutní koronární syndrom

 • Algoritmus rozšířené neodkladné resuscitace

 • Poresuscitační péče

Workshopy a nácviky praktických dovedností

 • Zajištění dýchacích cest

 • Monitorace a analýza srdečních rytmů, 12svodové EKG

 • Základní vyšetření a resuscitace

 • Tachyarytmie a bradyarytmie

 • Vyšetření krevních plynů

 • Zástava oběhu ve specifických situacích

 • Simulované scénáře (CASTeach) 

Diskuze

 • Etické a právní aspekty resuscitace

 • Práce v týmu, vedení týmu, netechnické dovednosti